Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Baars, E.W. 0. Complexity science versus voorbij reductionisme: Knelpunten ten aanzien van (ondersteunend) onderzoek in de complementaire geneeskunde. Syllabus Symposium Onderzoeksmethodologie in de geneeskunde. 21 November 2003. ABNG, Utrecht. ABNG , Utrecht.


Type of document: Report

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Erik W. Baars, M.D., MSc Epidemiology


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Complexity science versus voorbij reductionisme: Knelpunten ten aanzien van (ondersteunend) onderzoek in de complementaire geneeskunde. Syllabus Symposium Onderzoeksmethodologie in de geneeskunde. 21 November 2003. ABNG, Utrecht.