Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de, G. Oomen and N.J.M. van Eekeren. 2020. Leerbedrijf Warmonderhof: Zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar? V-focus. juli, p. 14-17.

Number of pages: 4

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 230 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Leerbedrijf Warmonderhof: Zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Toen leerbedrijf Warmonderhof zich 26 jaar geleden in Dronten vestigde, werd met veel scepsis gekeken naar het streven zelfvoorzienend te zijn. Inmiddels staat kringlooplandbouw volop in de belangstelling en is het tijd om de balans op te maken. De plantaardige productie op Warmonderhof is hoog en lijkt gewaarborgd door toenemende binding en afnemende uitspoeling. De dierlijke productie is echter laag en niet CO2-neutraal. Toch realiseert Warmonderhof meer winst dan het gemiddelde akkerbouw- en melkveebedrijf.


Trefwoorden in Nederlands: kringlooplandbouw, duurzaamheid, economie, vleesconsumptie, stikstof
Leerbedrijf Warmonderhof: Zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar?