Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, J. Pijlman MSc, R. van Uffelen and F. Lenssinck. 2020. Kleibagger als bodemverbeteraar: Veenverrijking met klei voor vermindering bodemdaling en CO2 emissie in de veenweiden. Bodem. april, p. 18-20.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 150 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Maaike van Agtmaal, PhD;
Joachim G.C. Deru MSc.;
Jeroen Pijlman


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kleibagger als bodemverbeteraar: Veenverrijking met klei voor vermindering bodemdaling en CO2 emissie in de veenweiden

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Klei inspoelen als maatregel voor verminderen van bodemdaling? Een ‘dressing’ van kleibagger die CO2 uitstoot van veenweidenbodems vermindert? Het idee van kleibagger als vruchtbare bodemverbeteraar is al eeuwenoud en werd in de 16e eeuw regelmatig toegepast. Biedt dat nu weer perspectief?


Trefwoorden in Nederlands: veenafbraak, kleibagger, bodemverbeteraar, bodemdaling, slib, klei-humus
Kleibagger als bodemverbeteraar