Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B. and P.W.L. Janssen MSc. 2020. Insectendichtheid meten met vrijwilligers en automatische analyse van plakvallen: In de praktijk getest op verschillende graslandtypen. Rep. 2020-016 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 38 p.

Number of pages: 38

Type of document: Report

Download full text pdf, 2,8 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Pedro W.L. Janssen MSc;
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Insectendichtheid meten met vrijwilligers en automatische analyse van plakvallen: In de praktijk getest op verschillende graslandtypen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De voedselbeschikbaarheid voor kuikens is een belangrijk gegeven voor de stand van de weidevogels. Een groep vrijwilligers heeft drie jaar lang met behulp van gele plakvallen de insectenstand gemeten in verschillende graslandpercelen. Vervolgens werden foto’s van de plakvallen via automatische beeldherkenning geanalyseerd. De aantallen en de grootte van de insecten op de plakvallen werd zo in kaart gebracht. In deze rapportage zijn de resultaten van het project terug te lezen.


Trefwoorden in Nederlands: voedselbeschikbaarheid, kuikens, insecten, plakvallen, weidevogels
Insectendichtheid meten met vrijwilligers en automatische analyse van plakvallen