Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Janssen MSc, P.W.L., J. Wagenaar, N.J.M. van Eekeren and H. Antonissen. 2020. Productief kruidenrijk grasland biedt kans. V-focus. mei, p. 32-35.

Number of pages: 4

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 340 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Pedro W.L. Janssen MSc;
Jan-Paul Wagenaar MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Productief kruidenrijk grasland biedt kans

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vanwege de belangstelling voor het introduceren van kruidenrijk grasland is de afgelopen jaren gekeken naar verschillende teeltaspecten ervan. De productie, samenstelling, bodemkwaliteit en onkruiddruk van een aantal mengsels is op verschillende locaties onder de loep genomen. Resultaten van proeven binnen de POP3-projecten ‘Krachtige Kruiden Overijssel’ en ‘Soortenrijk grasland Limburg’ laten de kansen zien van verschillende graskruidenmengsels.


Trefwoorden in Nederlands: graskruidenmengsels, kruidenrijk grasland, telen, bodem
Productief kruidenrijk grasland biedt kans