Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Pijlman MSc, J., M. van Agtmaal, J.G.C. Deru and R. van Uffelen. 2020. Veenverrijking met klei: Verkenning logistieke en praktische aspecten. Rep. 2020-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 56 p.

Number of pages: 56

Type of document: Report

Download full text pdf, 4,9 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Maaike van Agtmaal, PhD;
Joachim G.C. Deru MSc.;
Jeroen Pijlman


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Veenverrijking met klei: Verkenning logistieke en praktische aspecten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Doel van deze verkenning was ervaring opdoen omtrent logistiek en praktische aspecten van veenverrijking met klei. Met als hoofdvraag, is het technisch haalbaar om kleigrond op veenweiden aan te wenden, en wat zijn voor- en nadelen van verschillende methoden? De verkenning was opgesplitst in twee delen, namelijk het opdoen van ervaring rond 1. het transport van kleigrond naar de Krimpenerwaard en 2. rond het aanwenden van kleigrond op veenweidenpercelen.


Trefwoorden in Nederlands: veenverrijking met klei, kleibagger, lutum, bodem, veenweiden, kleimelk
Veenverrijking met klei