Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Agtmaal, M. van, J. de Wit and N.J.M. van Eekeren. 2020. Stikstofbenutting van Sorghum. V-focus. maart, p. 12-14.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 3,6 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Maaike van Agtmaal, PhD;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Stikstofbenutting van Sorghum

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Sorghum is een relatief nieuw gewas in Nederland. Het biedt perspectieven voor melkveebedrijven in de vruchtwisseling met onder andere mais. Naast veredeling vindt er onderzoek plaats naar de verschillende teeltaspecten van sorghum, zoals stikstofefficiëntie. In 2019 is voor het tweede jaar een bemestingsproef uitgevoerd gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant (zie voor eerste jaar artikel in V-focus februari 2019).
 


Trefwoorden in Nederlands: Sorghum, melkvee, veredeling, bemesting, stikstofefficientie. bodem
Stikstofbenutting van Sorghum