Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, P.R.A. Struyk and H. Pol. 2020. Maisteelt na grasland met de OSP. V-focus. januari, p. 26-29.

Number of pages: 4

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 350 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Maaike van Agtmaal, PhD;
Joachim G.C. Deru MSc.;
Pieter R.A. Struyk, MSc


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Maisteelt na grasland met de OSP

Abstract / samenvatting in Nederlands:

OSP staat voor ondergrondse strokenploeg. Met deze machine wordt in de rij en onder de zode geploegd vóór mais in de rij wordt gezaaid, in dit specifieke onderzoek op grasland. Proeven met de OSP werden gedaan in 2018 en 2019 in Drenthe. Het N-leverend vermogen van een graslandperceel lijkt bepalend voor de noodzaak tot bemesting om met de OSP dezelfde maisopbrengst te kunnen halen als met spitten.


Trefwoorden in Nederlands: OSP, ondergrondse strokenploeg, mais, grasland, stikstof
Maisteelt na grasland met de OSP