Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van and et. al. 2019. Kies je eigen koers: Proeftuin Krimpenerwaard. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.

Number of pages: 24

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Kies je eigen koers: Proeftuin Krimpenerwaard

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De boeren in de Krimpenerwaard zijn gewend aan uitdagingen die op hun pad komen. Met de lange smalle kavels, het hoge waterpeil en de smalle weggetjes is het niet altijd even makkelijk boeren. Maar met vasthoudendheid, de goede arbeidsethos en gewend aan het water, hebben zij zich altijd weten aan te passen. En vanuit een hechte sociale gemeenschap hebben zij met trots vorm gegeven aan een mooi gebied dat zich onderscheid met nog relatief veel zelfkazende bedrijven.

De huidige uitdagingen en opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en behoud en ontwikkeling van natuur, doen een stevig beroep op het aanpassingsvermogen van het gebied en de agrarische ondernemers. Het vraagt ondernemerschap, creativiteit en gemeenschapszin: “hoe organiseren we het met elkaar”. Vanuit eigenheid en trots de ‘rijkdom’ van het gebied benutten en verwaarden, dát is de uitdaging. Een goed verdienmodel moet daarbij het uitgangspunt zijn.

Het schetsenproject van Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard visualiseert 9 perspectieven voor de landbouw in de Krimpenerwaard. Deze perspectieven, of combinaties daarvan, dienen als inspiratie om bewuste stappen naar de toekomst te zetten. Uiteindelijk maakt de ondernemer de keuze die het best bij hem als persoon en zijn bedrijfsomstandigheden past. Naast de individuele richting is het ook van belang om samen een richting te ontwikkelen, ontdekken en organiseren, passend bij het gebied. Verscheidenheid voor één Krimpenerwaard.

Met dit boekje willen we ‘de boer op’. Letterlijk aan de keukentafel in gesprek gaan over de bedrijfsontwikkeling die kloppen bij de ondernemer en het gebied. Zulke gesprekken kunnen nieuwe inzichten en kansen opleveren. Het zou mooi zijn als het een beweging in gang zet waarmee we antwoorden hebben op de uitdagingen en opgaven. Een beweging die leidt tot een passend toekomstperspectief voor u en uw bedrijf. Ik voorspel een grote, blijvende verscheidenheid aan type bedrijven die recht doet aan de waarde van de Krimpenerwaard. Juist in die verscheidenheid kunnen we de kracht van het gebied en haar ondernemers tot zijn recht laten komen. Ik wens u veel inspiratie en positieve gesprekken naar aanleiding van dit boekje. “Verscheidenheid voor één Krimpenerwaard".

Sjaak Hoogendoorn
Voorzitter Stuurgroep Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard


Trefwoorden in Nederlands: Proeftuin Krimpenerwaard, ondernemerschap, verdienmodel, landbouw, bedrijfsontwikkeling
Kies je eigen koers