Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wietmarschen, H. van and J.J.M. Staps. 2019. Positieve Gezondheid de wijk in!: Handleiding Integrale Wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid en Leefomgeving. 6 p.

Number of pages: 6

Type of document: Pamphlet / Brochure

Download full text pdf, 5,9 MB; opens in new window

Order Price: €0.00; Order code:2019-033 VG; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Sjef J.J.M. Staps BSc.;
Herman van Wietmarschen, PhD


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Positieve Gezondheid de wijk in!: Handleiding Integrale Wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze handleiding is erop gericht beleidsmakers en professionals in het sociale domein samen met wijkbewoners te helpen met het ontwikkelen van wijkgerichte oplossingen. Deze handleiding geeft het proces en succesfactoren weer van door ons uitgevoerde projecten.


Trefwoorden in Nederlands: Positieve Gezondheid, gezondheid, veerkracht en eigen regie, leefomgeving, sociale domein
Positieve Gezondheid de wijk in!