Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B. 2019. Teelt en verwerking van oergranen: resultaten van veld- en bakproeven met eenkoorn, emmer en rivettarwe. Ekoland. oktober, p. 23-25.


Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,82 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Teelt en verwerking van oergranen: resultaten van veld- en bakproeven met eenkoorn, emmer en rivettarwe.

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Oergraan is een verzamelwoord voor meerdere graansoorten zoals eenkoorn, emmer- en rivettarwe. Deze zijn al lang geleden ontstaan vanuit domesticatie- en veredelingsprocessen. In de vorige eeuw zijn deze oergranen gedurende de schaalvergroting en industrialisatie van het voedselsysteem, ondergeschikt geraakt aan moderne graansoorten zoals tarwe. Om de mogelijkheden van oergranen te verkennen is een driejarige veldproef opgezet bij Doornik Natuurakkers. Dit artikel beschrijft de resultaten van het werken met landrassen en populaties en het ontwikkelen van een lokale broodketen.


Trefwoorden in Nederlands: landrassen, korte ketens, brood, natuurinclusieve landbouw, participatief onderzoek, zaden
Teelt en verwerking van oergranen