Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B. and E. Nuijten. 2019. Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem: Met een casus over De teelt en verwerking van ‘oergranen’ afkomstig van natuurakkers. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 28 p.

Number of pages: 28

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 14,8 MB; opens in new window

Related to: Diversifood

Order Price: €0.00; Order code:2019-020-LbP; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem: Met een casus over De teelt en verwerking van ‘oergranen’ afkomstig van natuurakkers

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De uitgangsmaterialen, zaden, zijn een belangrij­ke basis van plantaardige voedselsystemen. Binnen Diversifood (2015-2019) is gewerkt met heterogene uitgangsmaterialen, zoals populaties en landrassen, met als doel om diversiteit binnen gewassen te sti­muleren en om lokale, biologische voedselsystemen te ontwikkelen. Het selectieproces was daarbij open­baar, zodat boeren en tuinders vrije toegang hadden tot de zaden. In deze brochure leest u over de ach­tergronden van het Diversifood-project en over de resultaten van veldproeven met eenkoorn, emmer- en rivettarwe, afkomstig uit Europese zadenbanken.


Trefwoorden in Nederlands: landrassen, korte ketens, brood, natuurinclusieve landbouw, participatief onderzoek, zaden
Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem