Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wietmarschen, H. van and M. Busch. 2018. Proeftuin Revalidatie in Beeld (RIB): Evaluatie implementatie motor imagery in de geriatrische revalidatiezorg. Rep. 2018-028 VG. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 28 p.

Number of pages: 28

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,69 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Herman van Wietmarschen, PhD


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Proeftuin Revalidatie in Beeld (RIB): Evaluatie implementatie motor imagery in de geriatrische revalidatiezorg

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De drie zorgorganisaties Volckaert, De Riethorst Stromenland en Schakelring van Behandel-centrum Brabant (BCB) verlenen geriatrische revalidatiezorg. Zij hebben onder andere een 4 weken durend revalidatie programma voor cliënten met electieve orthopedie van knie of heup. De proeftuin Revalidatie In Beeld (RIB) is gestart om te onderzoeken of implementatie van mentale en motor visualisatieoefeningen kan bijdragen aan het herstel van deze groep cliënten. Er is gekozen voor een pragmatische mixed methods studie opzet waarbij het onderzoek gelijk loopt aan de implementatie en waarbij zowel kwantitatieve data wordt verzameld alsook data uit interviews en focusgroepen.


Trefwoorden in Nederlands: geriatrisch revalidatiezorg, orthopedie, knie, heup, visualisatieoefeningen
Proeftuin Revalidatie in Beeld (RIB)