Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren and P. Floris. 2019. Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei. V-focus. april, p. 40-42.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 160 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Maaike van Agtmaal, PhD;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Jan de Wit MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Mycorrhizaschimmels gaan een samenwerking met plantenwortels aan en vergroten daarmee het worteloppervlak. In ruil voor suikers van de plant nemen mycorrhiza’s stikstof, fosfor en water op, en verbeteren door middel van glomaline de bodemstructuur en daarmee de zuurstofhuishouding. Vanwege deze eigenschapen is het de vraag of het enten van mycorrhizaschimmels in Nederland een betere nutriëntenbenutting geeft of een gewas d roogtetoleranter maakt. Binnen het project Vitaal Bodem- & Watersysteem gefinancierd door Waterschap de Dommel en Rabobank werd dit getest bij melkveehouders van Stichting Duinboeren.


Trefwoorden in Nederlands: Mycorrhizaschimmels, melkvee, mais, plantenwortels, stikstof, fosfor, zuurstof, bodem, enten
Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei