Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Pijlman MSc, J., M. Boeschoten, P. Brouwer, W. Joop and K. Bes. 2019. Zoektocht naar azolla als lokaal eiwitgewas. V-focus. , p. 32-35.

Number of pages: 4

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 300 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Jeroen Pijlman


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Zoektocht naar azolla als lokaal eiwitgewas

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Telen van eigen voereiwit uit azolla op een mengsel van dierlijke mest in de buitenlucht kan, zo blijkt uit een pilot van Wij.land, BAAI en het Louis Bolk Instituut op boerderij de Marsen. In de periode van half juni tot half augustus groeide de azolla met ongeveer 51 kilo drogestof per hectare per dag, en het groeide tot laat in het najaar door. Nu is het zoeken naar verdere teeltoptimalisatie en een goede methode van vervoedering.


Trefwoorden in Nederlands: Voereiwit, mest, azolla, teeltoptimalisatie, vervoedering, eiwitgewas
Zoektocht naar azolla als lokaal eiwitgewas