Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de, A. Jansma and N.J.M. van Eekeren. 2019. Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede. V-focus. Februari 2019:16-18.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 190 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Jan de Wit MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uitgestelde maaidatum is een populaire maatregel in het weidevogelbeheer. Het vermindert de verstoring en vergroot het broedsucces. Maar bij veel veehouders is het minder populair. Ze verwachten hergroeivertraging, en het levert veel structuurrijk, matig verteerbaar gras op, wat in grote hoeveelheden slecht inpasbaar is op een hoogproductief melkveebedrijf. Van de Kringloopboeren in Midden-Delfland kwam de vraag of een vermindering van de voorjaarsbemesting dit kan verbeteren.


Trefwoorden in Nederlands: weidevogelbeheer, broeden, maaen, veehouderij, melkveehouderij, kringloopboeren
Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede