Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B. and M. Schultinga. 2019. Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de graanteelt: Factsheet. Louis Bolk Instituut en ANOG, Bunnik en Wedde. 8 p.

Number of pages: 8

Type of document: Pamphlet / Brochure

Download full text pdf, 3,3 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Boki Luske MSc.


Language of document:

Abstract / summary in :

Op circa 36% van het bouwland in Nederland worden granen geteeld. Minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen in deze teelt betekent dus een stapje in de goede richting met een grote positieve impact op het milieu, zoals de waterkwaliteit. In deze factsheet geven we graantelers handvatten om geïntegreerde gewasbescherming in de praktijk te brengen. De focus ligt op het werken met schadedrempels gericht op bladluizen en graanhaantjes.

www.anog.nl


Keywords in : geïntegreerde gewasbescherming, insecticiden, granen, schadedrempels, bladluizen, graanhaantjes, IPM
Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de graanteelt