Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru and M. van Agtmaal. 2018. Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond. V-focus. December, p. 16-17.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 150 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Maaike van Agtmaal, PhD;
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een niet-kerende grondbewerking vermindert de afbraak van organische stof en vertraagt de schade aan bodemleven. Met name de teelt van mais op zand in vruchtwisseling met grasland en grasklaver lijkt hiervan te kunnen profiteren.


Trefwoorden in Nederlands: niet-kerende grondbewerking, organische stof, bodemleven, mais, grasland, grasklaver,
Niet-kerende grondbewerking bij mais op zandgrond