Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Janssen MSc, P.W.L., N.J. Hoekstra, N.J.M. van Eekeren, A. Jansma, G. Iepema and T. Verhoeff. 2018. Inzaaien van kruiden in grasland. V-focus. December, p. 19-21.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 180 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Nyncke J. Hoekstra Ph.D.;
Pedro W.L. Janssen MSc


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Inzaaien van kruiden in grasland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Kruiden in grasland staan volop in de belangstelling. Niet alleen vanuit het perspectief van weidevogelbeheer, maar ook vanuit de functionaliteit van kruiden voor de bedrijfsvoering. Naast vragen over functionaliteit komen er veel vragen over welke mengsels te gebruiken en welk beheer nodig is om de kruiden goed te laten gedijen en de functionaliteit goed tot hun recht te laten komen. In de projecten ‘Koeien en Kruiden’ en de ‘Proeftuin Trots op Krimpenerwaard’ worden deze vragen opgepakt. Eerste resultaten en ervaringen uit deze projecten bespreken we hier.


Trefwoorden in Nederlands: Weidevogels, kruiden, grasland, proeftuin, agrobiodiversiteit
Inzaaien van kruiden in grasland