Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P., N.J.M. van Eekeren and A. de Zeeuw. 2017. Participatie advies melkveehouderij Krimpenerwaard. Rep. 2017-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 38 p.

Number of pages: 38

Type of document: Report

Download full text pdf, 1,1 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Participatie advies melkveehouderij Krimpenerwaard

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Najaar 2016 en voorjaar 2016 heeft professor Riek Bakker als inwoonster van de Krimpenerwaard in de vorm van een burgerinitiatief een strategische visie voor de Krimpenerwaard opgesteld. De opdrachtgever is de onafhankelijke Waardcommissie is, onder leiding van de Commissaris van de Koning, Jaap Smit. Burgers, ondernemers en agrariërs werden uitgenodigd om mee te denken. Een zestal opgaven stonden centraal voor de visie: economie, duurzaamheid, infrastructuur, relatie met het stedelijk gebied, demografie en samenwerking. De strategische visie beslaat een periode van ca. 30 jaar. Dit rapport betreft de visie van de agrariërs.


Trefwoorden in Nederlands: Krimpenerwaard, melkveehouderij, agrariërs, stedelijk gebied, economie, duurzaamheid, infrastructuur, demografie
Participatie advies melkveehouderij Krimpenerwaard