Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Verwer, C. and M. Peters. 2017. Insectenproductie in het veenweidegebied: lokale circulaire kansen. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.

Number of pages: 24

Type of document: Report

Download full text pdf, 3,5 MB; opens in new window

Related to: Sustainable source of protein

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Cynthia Verwer Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Insectenproductie in het veenweidegebied: lokale circulaire kansen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het kweken van insecten op een substraat bestaande uit organische reststromen is een innovatie met grote impact. Deze innovatie is een van de oplossingen om voedselzekerheid te garanderen. Binnen deze innovatie worden organische reststromen geupcycled naar hoogwaardige ingrediënten in de voedselketen voor non-food toepassingen. In dit rapport worden twee kansrijke businescases gepresenteerd die moeten leiden tot een unieke waardeketen binnen de circulaire economie van het Veenweidegebied.


Trefwoorden in Nederlands: reststromen, insecten, circulaire economie, veenweidegebied, duurzaam eiwit, opwaarderen
Insectenproductie in het veenweidegebied