Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Schouten, T., J. Bloem, R. de Goede, N.J.M. van Eekeren, J.G.C. Deru, M. Zanen, W. Sukkel, D. van Balen, G. Korthals and M. Rutgers. 2018. Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?: Veldexperimenten uitgelicht. Bodem. Juni, p. 20-23.

Number of pages: 4

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 90 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Marleen Zanen MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?: Veldexperimenten uitgelicht

Abstract / samenvatting in Nederlands:

En de boer hij ploegde voort. Algemeen wordt aangenomen dat ploegen noodzakelijk is om de bodem geschikt te maken voor een optimale gewasproductie. Maar ploegen versnelt de afbraak van organische stof en verandert het bodemleven. In deze bijdrage worden ervaringen met acht veldexperimenten gebruikt om effecten op biodiversiteit en gerelateerde bodemecosysteemdiensten in te schatten. Welke lessen kunnen we leren, en kan de landbouw ook zonder ploegen?


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, bodemleven, gewasproductie, ploegen, organische stof, biodiversiteit, bodemecosysteemdiensten, veldexperimenten
Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?