Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, J. de Wit, A. Evers and M. de Haan. 2018. Verandering landgebruik voor bodemkwaliteit ook winstgevend voor intensieve bedrijven. V-focus. juni, p. 32-34.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 1,9 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Jan de Wit MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Verandering landgebruik voor bodemkwaliteit ook winstgevend voor intensieve bedrijven

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor een verbetering van organische stof en bodemkwaliteit op minerale gronden is het streven naar een landgebruik van 60% blijvend grasland met 20% gras, rode en witte klaver in vruchtwisseling met mais een belangrijke stap. In V-focus december 2016 is uitgerekend dat dit voor een bedrijf met 18.000 kg melk per ha een plus oplevert van 7.000 euro op jaarbasis. De vraagt dient zich aan hoe dit uitpakt bij een hogere intensiteit. Vanuit de Carbon Valley-projecten is dit berekend.


Trefwoorden in Nederlands: organische stof (OS), grasland, koolstof, bodem, bodemanalyses, klaver, Carbon-Valley
Verandering landgebruik voor bodemkwaliteit ook winstgevend voor intensieve bedrijven