Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B., B.G.H. Timmermans, M. Zanen, R. Bruinenberg and U. Prins. 2018. Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon: Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur. Rep. 2018-012 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 35 p.

Number of pages: 35

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,71 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Riekje Bruinenberg MSc.;
Boki Luske MSc.;
Udo Prins MSc.;
Bart G.H. Timmermans Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon: Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit is de rapportage van de nulmeting van het bodemleven in het Buijtenland van Rhoon. In het kader van de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR) zal dit gebied de komende jaren omgevormd worden naar hoogwaardige akkernatuur.

Deze nulmeting van het bodemleven in het Buijtenland van Rhoon sluit aan op de nulmeting van de flora in het gebied uitgevoerd door Natuurbalans, van de insecten uitgevoerd door EIS Kenniscentrum Insecten en vogeltellingen uitgevoerd door de Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Om een goed beeld te hebben van de bodem die drager is en zal zijn van het landschap, heeft de Provincie Zuid-Holland het Louis Bolk Instituut gevraagd om de uitgangssituatie van het bodemleven in kaart te brengen. Daarbij zijn metingen verricht in de Zegenpolder, de Molenpolder en de Portlandpolder.


Trefwoorden in Nederlands: Bodemkwaliteit, bodemleven, natuurinclusieve landbouw, nematoden, macrofauna, akkernatuur
Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon