Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, N.J. Hoekstra and J. de Wit. 2018. Carbon Valley: Organische stofmanagement op melkveebedrijven: Ruwvoerproductie, waterregulatie, klimaat en biodiversiteit. Rep. 2018-002 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 36 p.

Number of pages: 36

Type of document: Report

Download full text pdf, 3,7 MB; opens in new window

Order Price: €0.00; Order code:2018-002 LbD; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Joachim G.C. Deru MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Nyncke J. Hoekstra Ph.D.;
Jan de Wit MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Carbon Valley: Organische stofmanagement op melkveebedrijven: Ruwvoerproductie, waterregulatie, klimaat en biodiversiteit

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Carbon Valley (2017-2020) werken agrariers van Het Groene Woud, de Duinboeren en Agro As de Peel aan het management van organische stof  (Carbon/koolstof, het belangrijkste element in organische stof) in de bodem. Organische stof levert ruwvoerproductie, maar is ook op andere vlakken essentieel. Zo draagt organische stof ook bij aan waterregulatie (klimaatadaptatie), waterkwaliteit en biodiversiteit.

Deze brochure is bedoeld als handreiking voor melkveehouders die meer willen weten over organische stof, en beschrijft een set van maatregelen die in de bedrijfsvoering kan worden toegepast. Daarbij wordt organische stof benaderd op bedrijfsniveau als één van de elementen van bodemkwaliteit.

Carbon Valley komt voort uit het ambitieplan 2017-2020 van Nationaal Landschap Het Groene Woud. Daarin zijn projecten opgenomen die het gebied op alle fronten versterken om toekomstige generaties te laten profiteren van een groen, economisch gezond en gastvrij stad-landschap. Het project wordt uitgevoerd door Stichting Duinboeren en het Louis Bolk Instituut in samenwerking met het Streekhuis Het Groene Woud. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, Agro Food Capital, deelnemers en bedrijfsleven.


Trefwoorden in Nederlands: Carbon Valley, agrariers, melkveebedrijven, organische stof, koolstof, ruwvoerproductie, waterregulatie, biodiversiteit, bodemkwaliteit
Carbon Valley: Organische stofmanagement op melkveebedrijven