Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Geurts, J., R. Vroom, C. Fritz, J. Pijlman MSc, M.W.P. Bestman, N.J.M. van Eekeren, K. van Houwelingen and F. Lenssinck. 2017. Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde. V-focus. December, p. 24-26.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 250 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Jeroen Pijlman


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Lisdodde is een veelbelovend gewas voor natte teelten in Nederland, met verschillende interessante toepassingen. De kosten en kans van slagen van de aanleg van een lisdoddeperceel op een melkveebedrijf zijn dan van essentieel belang. Daarom is in het kader van het project Veen, Voer en Verder op KTC Zegveld een proefveld aangelegd voor het uittesten van vier verschillende zaai- en plantmethoden van lisdodde.


Trefwoorden in Nederlands: Lisdodde, natte teelt, meelkveebedrijven, project Veen, Voer en Verder
Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde