Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Zanen, M., G. Heusinkveld, F. Schuring and T. Verdonschot. 2017. Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel: Effecten op bodemvruchtbaarheid en diergezondheid. Rep. 2017-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 50 p.

Number of pages: 50

Type of document: Report

Download full text pdf, 2,4 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Marleen Zanen MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel: Effecten op bodemvruchtbaarheid en diergezondheid

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze rapportage gaat over het effect van het concept Boeren voor Natuur op de nutriëntenstromen en de diergezondheid op de drie bedrijven op Twickel waar in 2008 gestart is met een pilot. Ook een analyse van de bedrijfsvoering en het ondernemerschap van de boeren zoals beoordeeld in 2016 is onderdeel van deze rapportage. De effecten op de natuur worden buiten beschouwing gelaten.


Trefwoorden in Nederlands: nutriëntenstromen, diergezondheid, “gesloten” kringloop, bedrijfssysteem, bedrijfsvoering, ondernemerschap, Boeren voor Natuur
Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel