Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wagenaar, J., N.J.M. van Eekeren and J. de Wit. 2017. Gunstig voor bodem, plant, dier en product: Over de multifunctionele rol van kruiden in de kringloop van een melkveebedrijf. Ekoland. Juni, p. 20-21.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,77 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Jan-Paul Wagenaar MSc.;
Jan de Wit MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Gunstig voor bodem, plant, dier en product: Over de multifunctionele rol van kruiden in de kringloop van een melkveebedrijf

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Kruiden in grasland krijgt steeds meer de aandacht. Bij het inzaaien van kruiden is het belangrijk in het achterhoofd te houden met welk doel kruiden worden gezaaid. In dit artikel worden de verschillende functies van kruiden in de kringloop van een melkveebedrijf op een rij gezet.


Trefwoorden in Nederlands: Kruiden, melkveebedrijf, bodem, wortelstelsel, biodiversiteit, ruwvoeder
Gunstig voor bodem, plant, dier en product