Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Kok, L., N.J.M. van Eekeren, W. van der Putten, G.J. van den Born, T. Schouten and M. Rutgers. 2017. Zonneparken en bodemafdekking: Trade-offs of win-win bij energieopwekking en bodemfuncties? Bodem. Augustus, p. 18-21.

Number of pages: 4

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 190 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Zonneparken en bodemafdekking: Trade-offs of win-win bij energieopwekking en bodemfuncties?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt en dat uit zich onder meer in een snelle opmars van grote grondgebonden zonneparken in landbouwgebieden. De milieueffecten van deze parken zijn nog maar weinig onderzocht. Vijf deskundigen geven hun visie op welke positieve en negatieve effecten op de bodem te verwachten zijn.


Trefwoorden in Nederlands: Duurzame energie, zonneparken, milieueffecten, zonne-energie. bodem ecosysteemdiensten, bodem, natuur, landbouw
Zonneparken en bodemafdekking