Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Janmaat, L. 2017. Wat is beter: compost of bokashi? Ekoland. juni, p. 30-31.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,65 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Wat is beter: compost of bokashi?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Door overmatige aanvoer van diervoeders voor vlees-, ei- en melkproductie, kent Nederland een fosfaatprobleem. Dierlijke mest wordt hierdoor gediskwalificeerd tot afvalstroom, terwijl mest feitelijk een belangrijke grondstof is voor plantengroei. Bij organische mest draait het om de koolstof met daarbij verschillende mineralen waaronder ook stikstof. Afhankelijk van de samenstelling (C/N) werkt organische mest meer als voer voor het bodemleven dan wel als voeding voor de plant. De laatste jaren komt ook bokashi in de mode. Een veel gestelde vraag is of bokashi beter is dan compost. Je kunt beide producten echter letterlijk en figuurlijk moeilijk op één hoop gooien.


Trefwoorden in Nederlands: organische mest, stikstof, mineralen, bodem, koolstof, plantvoeding, composteren, bokashi
Wat is beter: compost of bokashi?