Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Janmaat, L. 2017. De Noorderhoeve: Synergie houdt gemengd landbouwbedrijf gaande. Ekoland. april, p. 20.

Number of pages: 1

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,65 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: De Noorderhoeve: Synergie houdt gemengd landbouwbedrijf gaande

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Noorderhoeve is meer dan een gemengd landbouwbedrijf. De gemeenschap aan de rand van de duinen van Schoorl is ingebed in haar omgeving. Naast zorglandbouw wordt er gewerkt aan agrarische natuurontwikkeling, waterberging en educatie. Een voorbeeld van natuurinclusieve zorglandbouw.


Trefwoorden in Nederlands: zorglandbouw, educatie, natuurinclusief, compost, natuurontwikkeling
De Noorderhoeve