Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Verwer, C., J. Verkaik and F. Neijenhuis. 2017. Liver fluke prevention: risks and opportunities - instrument for farm risk factor analysis. (In Dutch.). Ekoland. juni, p. 24-25.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,65 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Cynthia Verwer Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Leverbotbestrijding: risico’s & kansen: Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofactoren

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Infecties met leverbot zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van grazende (of vers gras gevoerde) herkauwers. Leverbotinfectie leidt tot ziekte met economische gevolgen en voor melkgevende dieren zijn geen anthelmintica vrij beschikbaar. In dit project is het leverbotinstrument ontwikkeld met als doel om veehouders inzicht en handelingsperspectief te geven ten aanzien van de leverbotsituatie op hun bedrijf.


Trefwoorden in Nederlands: Leverbot, Galba truncatula, leverbotslakje, Fasciola hepatica, leverbotinstrument, herkauwers, ontwormen, weide management, preventieve maatregelen
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Liver fluke prevention: risks and opportunities - instrument for farm risk factor analysis.

Abstract / summary in English:

Liver fluke infections are increasingly a bottleneck in the animal health of grazing (or fresh grass fed) ruminants. Liverfluke leads to disease with economic consequences and for lactating animals no anthelmintics are freely available. This project has been working on the development of the liver fluke instrument with the aim of providing dairy farmers insight and action perspective regarding the liverfluke situation on their farm.


Keywords in English: Liver fluke, Galba truncatula, liver fluke snail, Fasciola hepatica, liver fluke instrument, ruminants, anthelmintics, pasture management, preventive measures
Leverbotbestrijding: risico’s & kansen