Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Erisman, J.W., N.J.M. van Eekeren, A. van Doorn, W. Geertsema and N. Polman. 2017. Maatregelen Natuurinclusieve landbouw. Rep. 2017-024 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 50 p.

Number of pages: 50

Type of document: Report

Download full text pdf, 4,5 MB; opens in new window

English version

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Prof J. W. Erisman, PhD


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Maatregelen Natuurinclusieve landbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Natuurinclusieve landbouw werkt positief op de biodiversiteit en het milieu op en rondom landbouwbedrijven. Agrariërs die natuurinclusief willen boeren, moeten daarvoor op korte termijn investeringen doen, bijvoorbeeld in machines en de inrichting van hun bedrijf. Maar op langere termijn plukt de boer er de financiële baten van. Winst voor boer èn maatschappij dus. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Research, in opdracht van het ministerie van EZ.


Trefwoorden in Nederlands: Natuurinclusieve landbouw, milieu, biodiversiteit, verduurzaming, klimaat, bedrijfseconomische aspecten, akkerbouw, melkveehouderij
Maatregelen Natuurinclusieve landbouw