Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Hoekstra, N.J., N.J.M. van Eekeren, G. Holshof, H. Rijneveld, K. van Houwelingen and F. Lenssinck. 2017. Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden: Eindrapportage 2015‐2016. Rep. 2017‐009 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 54 p.

Number of pages: 54

Type of document: Report

Download full text pdf, 4,6 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Nyncke J. Hoekstra Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden: Eindrapportage 2015‐2016

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het westelijk Veenweidegebied worden nog veel koeien (90%) geweid, maar ook hier staat weidegang onder druk. Er is een toename van het aantal bedrijven dat overschakelt naar melkrobot (AMS systeem). Bovendien neemt door bedrijfsuitbreiding het aantal koeien per hectare huiskavel toe. Daarnaast heeft het gebied een aantal ‘natuurlijke handicaps’ die van invloed zijn op beweiding zoals de typische verkaveling (langgerekte, serieel gepositioneerde percelen, lange kavelpaden en vele slootjes) en de bodem met haar lage draagkracht.

Het doel van dit onderzoek is om te vergelijken welk beweidingssysteem zich in het veenweidegebied het beste leent voor robotmelken bij een klein huiskavel en een maximale melkproductie per ha uit gras.


Trefwoorden in Nederlands: Veenweiden, melkvee, melkrobot, bedrijfsuitbreiding, koeien, melkproductie
Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden