Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Pijlman MSc, J. and N.J.M. van Eekeren. 2017. Ervaringen met het ‘Kiemrad’: Zoektocht naar gekiemd graan als veevoer. V-focus. Februari, p. 22-23.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 250 kB; opens in new window

Also published in Ekoland, Feb 2017

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Jeroen Pijlman


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Ervaringen met het ‘Kiemrad’: Zoektocht naar gekiemd graan als veevoer

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Wereldwijd zijn positieve ervaringen opgedaan met het voeren van gekiemde granen aan vee. In het project ‘Gekiemd graan als veevoer’, gefinancierd door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant en de Rabobank, hebben de Stichting Duinboeren, Louis Bolk Instituut en Kiemrad.nl gekeken naar de mogelijkheden van gekiemd graan in het rantsoen van melkvee en pluimvee.


Trefwoorden in Nederlands: Veevoer, gekiemd graan, kiemrad, melkvee, pluimvee
Ervaringen met het ‘Kiemrad’