Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Eekeren, N.J.M. van. 2016. Optimal land use for soil quality: 60% permanent grassland and 20% grass-clover in rotation with 20% silage maize. (In Dutch.). V-focus. December, p. 34-35.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 210 kB; opens in new window

You may also read the article Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit (in Dutch).

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Optimaal landgebruik voor bodemkwaliteit: 60% blijvend grasland en 20% grasklaver in rotatie met 20% snijmais

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bodemkwaliteit staat breed in de belangstelling. Keuzes in landgebruik spelen een belangrijke rol in de verbetering van de bodemkwaliteit op een melkveebedrijf. Aan de hand van de resultaten van een langjarige proef in België worden enkele effecten weergegeven van landgebruik (grasland en bouwland) op de zes elementen van bodemkwaliteit: organische stof, bodemchemie, bodemstructuur, beworteling, bodemleven en waterhuishouding. Deze zes elementen zijn niet alleen van belang voor de gewasproductie, maar ook vanwege maatschappelijke wensen zoals biodiversiteit en waterregulatie.


Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, melkveebedrijf, landgebruik, organische stof, bodemchemie, bodemstructuur, beworteling, bodemleven, waterhuishouding
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Optimal land use for soil quality: 60% permanent grassland and 20% grass-clover in rotation with 20% silage maize

Abstract / summary in English:

Soil quality is a topic of broad interest. Land use choices play an important role in improving soil quality on dairy farms. This article presents the results of a long-term field study in Belgium, analysing the effects of dairy farming land use (grassland and arable land) on six elements of soil quality: soil organic matter, soil chemistry, soil structure, crop rooting, soil biota and soil hydrology. These elements are not only important for crop production, but are also relevant for societal objectives such as biodiversity conservation and water regulation.


Keywords in English: soil quality, dairy farming, land use, soil organic matter, soil chemistry, soil structure, crop rooting, soil biota, water regulation
Optimaal landgebruik voor bodemkwaliteit