Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Luske, B. and L. Janmaat. 2016. Honeybees as a component on farms: How farmers and citizens can contribute to a flourishing countryside. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.

Number of pages: 24

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

Related to: Bees, farmers and consumers

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.;
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf: Bijdragen van boer tot burger voor een bloeiend platteland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bijenvolken hebben de mens altijd geboeid. Niet alleen vanwege de productie van honing, maar ook door de unieke samenwerking die ze aangaan met elkaar en de verzorging door de imker. In het verleden werden op vrijwel alle boerenbedrijven bijenvolken gehouden. Honingbijen zijn dan ook nauw verbonden met de eerste ontwikkelingen van de landbouw. De afgelopen twee eeuwen is de landbouw echter steeds verder geïndustrialiseerd. Hierdoor is het platteland minder geschikt voor bijenvolken, net als voor boerenlandvogels, zoogdieren en vlinders. Sinds 2011 heeft Odin – imkerij het initiatief genomen om bijenvolken te herintroduceren op een aantal BD-bedrijven. Deze casus is gebruikt om te onderzoeken wat de relatie is tussen bij, boer en burger en wat er gebeurt als er bijenvolken weer onderdeel uitmaken van het bedrijfsorganisme.


Trefwoorden in Nederlands: bijen, landschap, natuurinclusieve landbouw, natuur, insecten, bloem, bedrijfsinrichting
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Honeybees as a component on farms: How farmers and citizens can contribute to a flourishing countryside

Abstract / summary in English:

Honeybees always fascinated people. Not just because of their honey production, but also because of the unique way in which these social insects work together and can be managed by beekeepers. Honeybees are inextricably linked to the early development of agriculture. Beehives used to be part of practically every farm. However, during the last two centuries the industrialization of agriculture has increasingly affected the rural habitat of bees, as well as of meadow birds, mammals and butterflies. Since 2011 the Odin Beekeeping association has re-introduced beehives to a number of biodynamic farms in the Netherlands. This casestudy was used to investigate the relationship between honeybees, farmers and citizens and to assess what changes on farms when honeybee colonies are reintroduced.


Keywords in English: bees, landscape, nature-inclusive agriculture, nature, insects, flowers, farm management
Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf