Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wietmarschen, H. van and J. van der Greef. 2011. Rheumatoid arthritis: research towards a more patient-oriented treatment. (In Dutch.). Supplement. maart, p. 12-15.

Number of pages: 3

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,71 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Herman van Wietmarschen, PhD


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Reumatoïde artritis: Onderzoek naar een meer patiëntgerichte behandeling

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Wereldwijd komt reumatoïde artritis (RA) voor in 0.5 tot 1% van de bevolking. De oorzaak van RA is onduidelijk. Er zijn verschillende risicofactoren geïdentificeerd, zoals roken, koffie drinken, tekort aan vitamine D en gebrek aan selenium en koper. Voorst zijn risicogenen gevonden, hoewel onduidelijk is of deze alleen de ernst van de ziekte beïnvloeden of ook het krijgen van de ziekte. Naast de bekende klachten wordt melding gemaakt van ernstige vermoeidheid.


Trefwoorden in Nederlands: reumatoïde artritis, RA, risicofactoren, Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine (SD-PPM), Systeembiologie
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Rheumatoid arthritis: research towards a more patient-oriented treatment

Abstract / summary in English:

Worldwide, rheumatoid arthritis (RA) affects about 0.5 to 1% of the population. While the cause of RA is not clear, various risk factors have been identified, including smoking, coffee consumption, and deficiencies in vitamin-D, selenium and copper. Furthermore, several RA risk genes have been identified, although it is yet unclear whether these only affect the severity of the disease or also the actual onset of the disease. In addition to the well-known symptoms of RA, patients also report severe fatigue.


Keywords in English: rheumatoid arthritis, RA, risk factors, Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine (SD-PPM), system biology
Reumatoïde artritis