Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P., C. Verwer and M. Stoffelsma. 2015. Goats in the Leemkuilen nature area: effects on vegetation and animal health. (In Dutch.). Rep. 2015-038 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 25 p.

Number of pages: 25

Type of document: Report

Download full text pdf, 3,7 MB; opens in new window

Related to: Agforward: Agroforestry in Europa

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Cynthia Verwer Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Geiten in de Leemkuilen: effect op vegetatie en diergezondheid

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Onderzoeksrapport over de inzet van jonge melkgeiten als natuurbeheerders in natuurgebied de Leemkuilen, ten zuidoosten van Udenhout in de provincie Brabant.


Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, geiten, natuurbeheer
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Goats in the Leemkuilen nature area: effects on vegetation and animal health

Abstract / summary in English:

Report about the use of young dairy goats as natural grazers in nature area Leemkuilen.


Keywords in English: agroforestry, goats
Geiten in de Leemkuilen