Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P. and L. Janmaat. 2014. Agroforestry, hype or sustainable prospect? Research shows that agroforestry is useful, but is it also profitable? (In Dutch.). Ekoland. Juli/augustus, p. 22-23.


Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,69 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Leen Janmaat BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Agroforestry, hype of duurzaam perspectief?: Uit onderzoek blijkt dat agroforestry nuttig is, maar is het ook lonend?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Agroforestry is het combineren van landbouw met bomen. Allerlei combinaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld hoogstamfruit of walnoten met schapen, voederwilgen op een geitenbedrijf, een wilgenenergieplantage in een kippenuitloop of bomenrijen in graanakkers. In juni bezocht Ekoland de tweede European Agroforestry Conferentie in Cottbus in Duitsland.


Trefwoorden in Nederlands: Agroforestry, landbouw, graanakkers, kippenuitloop, bomen, hagen, voedselbos
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Agroforestry, hype or sustainable prospect? Research shows that agroforestry is useful, but is it also profitable?

Abstract / summary in English:

Agroforestry combines agriculture with tree production. All kinds of combinations are possible: for example, fruit trees in sheep pastures, willows as fodder trees for goats, willows as bio-energy crop in outdoor chicken ranges, or walnut trees for timber in wheat fields. In June 2014, Ekoland visited the second European Agroforestry Conference in Cottbus, Germany.


Keywords in English: Agroforestry, Food forest, agriculture, wheat fields, outdoor chicken range, trees, hedges
Agroforestry, hype of duurzaam perspectief?