Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Huber, M.A.S., M. van Vliet and I. Boers. 2016. Reconsider your definition of 'health'. (In Dutch.). Ned Tijdsch Geneesk. 160(A7720).

Number of pages: 5

Type of document: Journal Article

Download full text pdf, 220 kB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Inge Boers, MSc.;
Machteld A.S. Huber, M.D.;
Marja van Vliet MSc


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Er is een nieuwe, dynamische opvatting van het begrip ‘gezondheid’ waarin functioneren, veerkracht en zelfregie centraal staan. Het draagvlak voor dit concept werd getoetst onder groepen van belanghebbenden binnen de Nederlandse gezondheidszorg, aan wie gevraagd werd wat zij als indicatoren van gezondheid beschouwden. De groepen van belanghebbenden vertoonden grote verschillen in de interpretatie van het begrip ‘gezondheid’. Patiënten zien gezondheid breed, veel breder dan artsen en beleidsmakers. Deze brede interpretatie met zes dimensies wordt nu ‘positieve gezondheid’ genoemd. In dit artikel beschrijven wij enkele perspectieven voor een mogelijke ontwikkeling van ‘positieve gezondheid’ naar de toekomst.


Trefwoorden in Nederlands: positieve gezondheid, zelfregie, gezondheidszorg, patienten, artsen, beleid, kwaliteit van leven
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Reconsider your definition of 'health'

Abstract / summary in English:

A new definition of 'health' emphasises resilience and quality of life, defining health as the dynamic ability to adapt and self-manage. To assess the support for this new definition within Dutch healthcare, various stakeholders were asked what they considered to be good indicators of health. Large differences were found between groups of stakeholders in terms of their interpretation of the concept of 'health'. While physicians and policymakers generally use a narrow definition of health, patients favour a much broader definition. This broad definition, including six dimensions of health, is now known as 'Positive Health'. This article discusses the prospects for the further development of this new health concept.


Keywords in English: positive health, self-management, health care, patients, physicians, policy, quality of life
Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’