Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Bestman, M.W.P. and J.W. Erisman. 2016. Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument - expert judgement. Rep. 2015-052 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 33 p.

Number of pages: 33

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,67 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Monique W. P. Bestman MSc.;
Prof J. W. Erisman, PhD


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument - expert judgement

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en Natuur & Milieu heeft het Louis Bolk Instituut de geschiktheid beoordeeld van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument voor het reguleren van de fosfaatproductie en grondgebondenheid van de melkveehouderij. Deze beoordeling is gedaan aan de hand van interviews met representanten uit de melkveesector (melkveehouders, adviseurs, onderzoekers en iemand van een zuivelcoöperatie) en een bijdrage van CLM Onderzoek & Advies.


Trefwoorden in Nederlands: Kringloopwijzer, fosfaatproductie, melkveehouderij, zuivel, Fosfaat, Grondgebondenheid, Milieunormen, beleid
Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument - expert judgement