Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Verwer, C. and L.P.L. van de Vijver. 2015. Organisation and effects of small-scale care farming: literature review and experiences from practice. (In Dutch.). Rep. 2015-056VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 30 p.

Number of pages: 30

Type of document: Report

Download full text pdf, 0,75 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Cynthia Verwer Ph.D.;
Lucy P.L. van de Vijver Ph.D.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Opzet en effecten van kleinschalige zorg op boerderijen - inventarisatie van de literatuur en praktijkervaringen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Stichting ‘De Duinboeren’ is een coöperatie van boeren rond de Loonse en Drunense Duinen, die potentieel geïnteresseerd is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een dagbestedingsplek te geven op de boerderij. In dit rapport wordt beschreven wat dit in de praktijk betekent, wat er van de boer wordt verwacht en welke bijdrage er potentieel geleverd kan worden aan de gezondheid van de zorgvrager. Hiervoor zijn de belangrijkste resultaten van de beschikbare onderzoeken op zorgboerderijen beschreven en zijn er interviews gehouden met zorgboeren die aan één of meerdere zorgvragers een dagbestedingsplek bieden. Zowel uit de interviews als uit eerder uitgevoerde onderzoeken komt naar voren dat van een boer die zorgvragers op zijn bedrijf wil, flexibiliteit en tijd voor begeleiding belangrijke vereisten zijn. Ervaren zorgboeren benadrukken dat het belangrijk is om goede afspraken met de zorgvrager te maken en duidelijke doelen te stellen aan de dagbesteding. Op basis van de vereisten voor zorgboerderijen en de verantwoording richting verzekeraars wordt ook geadviseerd om te evalueren of de doelen worden behaald. Bedrijven kunnen naast het voldoen aan de wettelijke ARBO eisen ook kiezen voor het behalen van een keurmerk. Evaluatie van de zorg vormt ook een belangrijk onderdeel van deze keurmerken.


Trefwoorden in Nederlands: kleinschalige zorg, boerderijen, dagbesteding, zorgvrager
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Organisation and effects of small-scale care farming: literature review and experiences from practice

Abstract / summary in English:

The 'Dune Farmers' Foundation is a cooperative of farmers near national park 'Loonse en Drunense Duinen', who are potentially interested in providing on-farm day occupation for people with a disability and other individuals with barriers to the labour market. This report describes what care farming means in practice, what is expected from the farmers, and what are the potential effects on the health of clients. As part of this study we reviewed and summarised key results from previous research, and conducted interviews with care farmers who offer day activities to one or more clients. Both these interviews and previous research show that care farming requires farmers to be flexible and to have sufficient time for supervision. Experienced care farmers emphasise that it is important to define clear objectives for clients' day activities. In the light of accountability towards healthcare insurance companies and care farming requirements it is also advised to evaluate whether these objectives are actually being achieved. In addition to meeting occupational health and safety requirements, care farms may opt to obtain certification. Evaluation of the provided care forms an important part of care farming quality standards.


Keywords in English: small-scale care, care farms, day occupation, care clients
Opzet en effecten van kleinschalige zorg op boerderijen - inventarisatie van de literatuur en praktijkervaringen