Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Wit, J. de and N.J.M. van Eekeren. 2015. Sorghum in the Netherlands. Results of various experiments in 2015. (In Dutch.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 21 p.

Number of pages: 21

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 2,7 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Nick J.M. van Eekeren Ph.D.;
Jan de Wit MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Sorghum in Nederland. Resultaten van diverse experimenten in 2015

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Sorghum is een gewas met brede toepassingsmogelijkheden door de hoge biomassa- productie onder drogere omstandigheden, het sterke/diepe wortelstelsel en het glutenvrije graan. Dit rapport beschrijft de resultaten van verschillende proeven in 2015 met een aantal sorghumselecties, welke specifiek veredeld zijn voor het Nederlandse klimaat, en met enkele plant/bodemversterkers die behulpzaam zouden kunnen zijn bij de teelt. Een productie van 20 ton droge stof of 5 ton graan per hectare lijkt mogelijk. Aan het eind van het rapport is een voorlopige teelthandleiding opgenomen.


Trefwoorden in Nederlands: sorghum, teelt, graan, productie
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Sorghum in the Netherlands. Results of various experiments in 2015

Abstract / summary in English:

This report describes the results of various experiments in the Netherlands (51oN) with seven sorghum selections that are bred specifically for the Dutch climate, and with some plant / soil enhancers that could be helpful in cultivation. Based on these experiments a production of 20 tons of dry matter or 5 tons of grain per hectare seems possible in practice. At the end of the report a preliminary cultivation manual for Dutch circumstances is included.


Keywords in English: Sorghum biocolor, nigricans, cultivation
Sorghum in Nederland. Resultaten van diverse experimenten in 2015