Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Staps, J.J.M., M. Zanen and C. ter Berg. 2015. Conserving soil fertility: contributions from farmer, food chain and consumer. (In Dutch, with English abstract.). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.

Number of pages: 20

Type of document: Brochure

Download full text pdf, 1,6 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Coen ter Berg ;
Sjef J.J.M. Staps BSc.;
Marleen Zanen MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De bodemstructuur in Flevoland verslechtert, net als in andere delen van het land. Dat komt omdat de boer steeds meer in een spanningsveld staat tussen korte- en langetermijnbelangen, waarbij steeds vaker voor de korte termijn wordt gekozen, ten koste van de lange termijn bodemvruchtbaarheid. Deze brochure reikt de akkerbouwer mogelijkheden aan voor verbetering. Bovendien wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden die ketenpartijen, consument en samenleving hiervoor hebben. De bodem is immers niet alleen natuurlijk kapitaal van de boer, maar ook common good van de samenleving en toekomstige generaties.


Trefwoorden in Nederlands: Bodemvruchtbaarheid, duurzaamheid, bodemstructuur, voedselketen, consument, Flevoland, akkerbouw
 

Second language of document: English
Status English: Document contains summary

Title in English: Conserving soil fertility: contributions from farmer, food chain and consumer

Abstract / summary in English:

In the Netherlands, soil fertility is under pressure. The reason is the ever increasing focus on short term interests, at the expense of long term interests such as long term soil fertility. This brochure shows the opportunities of farmers and all shareholders in the food chain to improve this situation.


Keywords in English: Soil fertility, long term, sustainability, food chain, consumer, soil structure
Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger