Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Janmaat, L. and B. Luske. 2015. Where would we be without bees? Bees take care of pollination and contribute to on-farm biodiversity. (In Dutch.). Ekoland. september 2015, p. 14-15.

Number of pages: 2

Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,71 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.;
Boki Luske MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Bijen horen er bij: Bijen zorgen voor de vruchtzetting en verrijken het leven op het boerenbedrijf

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bijen zijn onlosmakelijk verbonden met de landbouw. Ze zorgen voor de bestuiving en dus  vruchtzetting, daarnaast produceren bijen honing. Daarom horen bijen thuis op het landbouwbedrijf. Odin-imkerij neemt het voortouw en helpt bd-boeren bij het verzorgen van bijenvolken op het bedrijf. Wat kan de boer zelf doen voor de integratie van bijenvolken op het bedrijf?


Trefwoorden in Nederlands: Bijen, bestuiving, nuttige insecten, akkerranden, erfbeplanting, drachtplanten, gewasbescherming, biodiversiteit, imker, landbouw
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Where would we be without bees? Bees take care of pollination and contribute to on-farm biodiversity

Abstract / summary in English:

Bees are inextricably linked to agriculture. They take care of pollination and hence fructification, and also produce honey. Hence, bees belong on farms. The Odin Beekeeping company takes the lead and helps biodynamic farmers with keeping bees on their farm. What can farmers do themselves to promote bees on their farms?


Keywords in English: bees, pollination, beneficial insects, field margins, farmyard vegetation, pollen source plants, nectar source plants, crop protection, biodiversity, beekeeper, agriculture
Bijen horen er bij