Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Baars, E.W., A. de Bruin, R. Adriaansen-Tennekes and E.H.G. Bremer. 2002. Resultaten van een literatuuronderzoek en enquête onder artsen naar het gebruik en de werkzaamheid van het geneesmiddel ‘Petasites comp. cum Verona globuli’. WALA Heilmittel GmbH, Louis Bolk Instituut.


Type of document: Report

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Erik W. Baars, M.D., MSc Epidemiology


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Resultaten van een literatuuronderzoek en enquête onder artsen naar het gebruik en de werkzaamheid van het geneesmiddel ‘Petasites comp. cum Verona globuli’