Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Nuijten, E. and U. Prins. 2014. Lupin breeding for Dutch soils: Lupin is a promising protein crop, the Louis Bolk Institute is developing improved varieties. (In Dutch.). Ekoland. December 2014, p. 22-23.


Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,79 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Udo Prins MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Lupineveredeling voor Nederlandse bodems: De eiwitrijke lupine is een veelbelovend gewas, LBI werkt aan het verbeteren van rassen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De belangstelling voor plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie neemt toe. Lupine komt dan steeds naar voren als een interessante peulvrucht. Sinds 2007 voert het Louis Bolk Instituut proeven uit om de haalbaarheid van de teelt van lupine voor menselijke consumptie te onderzoeken.


Trefwoorden in Nederlands: Lupine, kalkrijke kleigrond, plantenveredeling, plantaardige eiwitten, menselijke consumptie, peulvrucht, teelt, Lupinus angustifolius
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Lupin breeding for Dutch soils: Lupin is a promising protein crop, the Louis Bolk Institute is developing improved varieties

Abstract / summary in English:

The interest in plant proteins for human consumption is growing. Lupin, a protein-rich legume, is a promising crop in this respect. Since 2007 the Louis Bolk Institute has conducted various experiments to investigate the feasibility of lupin production for human consumption in the Netherlands.


Keywords in English: Lupin, high-calcium clay soil, crop breeding, plant proteins, human consumption, legumes, crop production, Lupinus angustifolius
Lupineveredeling voor Nederlandse bodems