Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Janmaat, L. 2015. The International Year of Soils is a constant source of inspiration: Agri-businesses also committed to sustainable soil management. (In Dutch.). Ekoland. Juli/augustus 2015, p. 16-17.


Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,7 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Leen Janmaat BSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Jaar van de Bodem blijft inspireren: ook bedrijfsleven zet zich in voor verantwoord bodembeheer

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Half juni organiseerde Mulder Agro de Bodem Beleefdagen, inclusief een beurs en 23 workshops. Bezoekers werden via een bodemsleuf naar binnen geleid. Tijdens de Biologische Velddag op de professor Broekemahoeve was ook veel aandacht voor de bodem en specifiek voor de relatie met fosfaat. En Helphumus daagt boeren uit zich via de website www.helphumus.nu te profileren met bodemverhalen.


Trefwoorden in Nederlands: Bodemgezondheid, voedingsstoffen, bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid, fosfaat, fosfor, vlinderbloemigen, P-status
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: The International Year of Soils is a constant source of inspiration: Agri-businesses also committed to sustainable soil management

Abstract / summary in English:

In June 2015 Dutch agro-supplier Mulder Agro organised the 'soil experience days', including an exhibition and 23 workshops. Visitors to the event were shown through a soil trench at the entrance. Furthermore, soil was one of the central themes of the Organic Field Day at the Professor Broekema Farm, particularly in relation to phosphate. Last but not least, Help Humus (an initiative of citizens and farmers) challenges farmers to present their sustainable soil management strategies on the website www.helphumus.nu.


Keywords in English: Soil health, nutrients, soil structure, soil fertility, phosphate, phosphorous, legumes, soil P status
Jaar van de Bodem blijft inspireren