Mobile nav

Publication

Home >> Publications >> Publication
Prins, U. and E. Nuijten. 2014. Bread from conservation areas: Tailored approach makes it possible to grow baking-quality wheat in conservation areas. (In Dutch.). Ekoland. November 2014, p. 14-15.


Type of document: Magazine Article

Download full text pdf, 0,73 MB; opens in new window

More information on authors/freelancers connected to LBI :
Udo Prins MSc.


Language of document: Dutch

Titel in Nederlands: Brood van natuurakkers: Maatwerk maakt het telen van broodtarwe op natuurakkers mogelijk

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Er is veel gaande op het gebied van natuurbeheer in Nederland. Bezuinigende natuurterrein-beheerorganisaties (TBO’s) zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Dit creëert kansen voor bioboeren. Maar er zijn ook vragen over het vinden van de balans tussen natuurdoelen en productie. In het praktijknetwerk “Natuurgrond, Graan en Onkruid” is vooral gekeken naar de mogelijkheden voor de teelt van baktarwe op natuurakkers.


Trefwoorden in Nederlands: Graan, baktarwe, natuurbeheer, bioboeren, natuurakkers, biologisch, zomertarwe, wintertarwe
 

Second language of document: English
Status English: Only bibliografic information

Title in English: Bread from conservation areas: Tailored approach makes it possible to grow baking-quality wheat in conservation areas

Abstract / summary in English:

Due to budget cuts, organisations involved in conservation land management in the Netherlands ('TBOs') are looking for new revenue models. This opens up opportunities for organic farmers. The challenge is to find a balance between nature conservation targets and organic crop production. The farmers' network for Weed management in organic cereal crops grown in conservation areas has investigated the possibilities for growing baking-quality wheat on nature conservation land.

 


Keywords in English: Cereals, baking-quality wheat, conservation management, organic farmers, nature conservation land, organic, spring wheat, winter wheat
Brood van natuurakkers